Dystanse pionowe

Dystanse pionowe służą do uzyskania wymaganej otuliny zbrojenia.